Dr Nadežda Šoć

Photo Dr Nadežda Šoć Dermatovenerolog sa velikim ugledom u Srbiji. Radi u specijalizovanoj dermatovenerološkoj klinici u Srbiji, čiji je osnivač. Tokom svoje karijere objavila je više od 270 stručnih članaka, nekoliko poglavlja u udžbenicima i monografijama. Učestvovala je na brojnim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu, kao i kao predavač iz oblasti kontinuirane medicinske edukacije. Bila je voditeljica projekta za infekcije genitalnim humanim papiloma virusom, kliničke i epidemiološke studije, dijagnostičke procedure i tretmane. Kao koautor projekta Primena novih metoda za povećanje efikasnosti lečenja gljivičnih oboljenja ljudi.